نام و نام خانوادگی:  اباصلت حاتمی
متولد : 1337
فرهنگی بازنشسته
سمت: رییس شورا

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 نام و نام خانوادگی:شهرام ساروی
متولد: 1351
تحصیلات: كارشناس ارشد شهرسازي و دانشجوي دكتري شهرسازي
سمت:

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 نام و نام خانوادگی: حسین میار نعیمی
متولد: 1331
تحصیلات: کاردانی
سمت:

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  نام و نام خانوادگی:فرهاد کریمایی
متولد: اول شهریور ماه سال 1352
تحصیلات:کارشناس مهندسی معماری
سمت:

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 نام و نام خانوادگی: سید اصغر نور اشرف الدین
متولد: 1355
تحصیلات:کارشناسی
سمت:

 

 

نظر سنجی

نظر شما درباره طرح و امکانات سایت چیست؟

اوقات شرعی